Persekutuan Muda Dewasa

Persekutuan Muda Dewasa atau disebut MuSa Fellowship dilaksanakan setiap sebulan sekali.