Skip to content

Renungan Warta

KEPUTUSANKU: MENGIKUT KRISTUS, RAJAKU!

Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. [Mazmur 100:4-5]
 
Di masa lalu, seorang raja dianggap sebagai wakil dari dewa atau Tuhan di dunia. Oleh karena itu, raja merupakan sosok yang sangat dihormati, disembah dan mempunyai kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan raja akan menjadi sempurna ketika diimbangi dengan kebijaksanaan, di mana raja dianggap telah menjalankan amanat Tuhan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat dengan sebaik-baiknya. Seorang raja yang berkuasa namun hidup dalam kejahatan dan tidak memperhatikan rakyatnya, akan disebut sebagai seorang raja yang lalim, yang dalam banyak dongeng akan berakhir dengan kejatuhan.

Read More »KEPUTUSANKU: MENGIKUT KRISTUS, RAJAKU!

INGATLAH AKAN HARI ITU!

Sesungguhnya gereja ada di tengah dunia ini sebagai pengemban misi Tuhan. Artinya: kita ini sesungguhnya adalah utusan-utusan Tuhan yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai gereja-Nya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pemberitaan itu tidak hanya melalui perkataan tetapi juga terlebih lagi melalui tindakan. Seperti yang diungkapkan dalam surat Yakobus 2:17, “Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati.” Tugas menghadirkan Kerajaan Allah tidak hanya dimiliki/dibebankan kepada para pemimpin/pengurus gereja saja (Pendeta dan Penatua), melainkan justru menjadi tanggungjawab seluruh anggota jemaat gereja Tuhan.

Read More »INGATLAH AKAN HARI ITU!