Baptis Sidi - Dewasa

GKI Coyudan membuka kelas katekisasi setiap pertengahan tahun. Katekisasi wajib dijalani dan diselesaikan oleh setiap para calon baptisan.