TETAP JAGA PELITAMU

Yesus berpesan: “Dalam malam g’lap kamu harus jadi lilin gemerlap; anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah!”

Yesus berpesan: “Bersinarlah t’rang; lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah!”

Yesus berpesan: “Dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh; anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah!”

Demikianlah syair lagu dari KJ 422. Lagu ini mengingatkan bahwa dunia tempat kita berada saat ini adalah dunia yang penuh dosa dengan berbagai macam kejahatan dan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah Tuhan Yesus berpesan supaya kita menjadi lilin yang bersinar, yang menerangi, yang melenyapkan kegelapan. Itu berarti bahwa kita harus terus menjaga supaya jangan sampai nyalanya padam. Continue reading

JARKONI

Suatu hari anak kami yang berusia 5 tahun bertanya kepada saya “Kenapa kalau Papa boleh main handphone sambil tiduran, kalau saya ga’ boleh, Ma?” ketika memperhatikan Papanya melihat handphone sambil tiduran. Lalu saya menjawab “Iya, seharusnya memang tidak boleh, sana kamu bilang ke Papa kalau tidak boleh lihat handphone sambil tiduran, nanti matanya sakit”.

Kita sebagai orangtua masih seringkali jatuh di area ini. Kita menjadi orangtua yang JARKONI (iso ujar ra iso nglakoni) – bisa atau bahkan fasih memberi pengajaran (atau nasihat) namun kita sendiri tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Kita menasehati anak untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab, namun kita sendiri jarang melakukannya. Kita menasehati anak untuk murah hati, namun ketika melihat teman atau saudara yang memerlukan, kita hanya berdiam diri. Kita menasehati anak untuk menjadi pribadi yang jujur, namun kita mudah sekali berbohong. Continue reading

KELUARGA YANG BERAKSI: BERPADANAN DENGAN KRISTUS

Bacaan: MATIUS 22:1-14

Banyak orang tidak sadar bahwa kekristenan bukan hanya tentang kepemelukan sebuah agama, tetapi lebih dalam dari itu yaitu bagaimana hidup kita berpadanan dengan Kristus; hidup kita pantas untuk menjadi pengikut Kristus/ layak disebut sebagai anak-anak Allah.

Memang mengikuti cara hidup Yesus bukanlah hal mudah, tetapi bukan berarti tidak perlu diusahakan, sebab sesungguhnya menjadi pengikut Kristus adalah sebuah anugerah yang besar, dimana kita dipanggil dalam ketidaklayakan kita untuk dilayakkan melalui angerah keselamatan dalam Kristus. Dalam bacaan injil hari ini, kita semua diundang untuk hadir dalam perjamuan Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah berpakaian pantas/ selayaknya; hidup sepantasnya sebagai murid-murid Tuhan/sebagai anak-anak Allah. Continue reading

KELUARGA YANG BERAKSI: BERTUMBUH DAN MENGHASILKAN BUAH

Bertumbuh dan menghasilkan buah, itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam
kehidupan kita sebagai umat-Nya. Pertanyaan pentingnya : BERBUAH untuk
siapa?

Dalam kitab Yesaya 5:1-7, dengan jelas ditunjukkan bagaimana Tuhan sesungguhnya mengharapkan kebun anggur itu menghasilkan buah-buah anggur yang manis. Berbuahlah kebun anggur itu, tetapi buah asam yang dihasilkannya. Gambaran ini menceritakan tetang Yerusalem (ibu kota Kerajaan Israel Selatan) dan orang Yehuda yang hidupnya jauh dari harapan Tuhan. Tuhan mengharapkan yang baik (keadilan dan kebenaran) muncul di sana, tetapi justru keburukan (kelaliman dan keonaran) yang dihasilkan. Continue reading